Privacy verklaring

Algemeen 

BM scratch the world, een blog van Michelle van Zwieten, gevestigd aan Kolffpad 110 2333 BP Leiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

In deze privacy verklaring lees je over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast zijn in deze privacyverklaring ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens te vinden en hoe je gebruikt kunt maken van deze rechten.  

De privacyverklaring kan gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen.  

Contactgegevens: 

Website: https://www.bmscratchtheworld.com 

Adres: Kolffpad 110 2333 BP Leiden  

Telefoonnummer: +31638421449 

Emailadres: michelle@bmscratchtheworld.com 

Doel verzamelen persoonsgegevens 

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door BM scratch the world. Deze worden hieronder toegelicht. 

 Abonnement op BM scratch the world 

BM scratch the world stuurt via e-mail een melding dat er een nieuw artikel is geplaatst op de website. Je e-mailadres wordt hiervoor verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van BM scratch the world.  

 Contactformulier 

Via het contactformulier op de website van BM scratch the world kun je contact opnemen. In dit formulier wordt gevraagd om de benodigde gegevens zoals je naam, e-mailadres en eventuele website.  

 Reactie plaatsen 

Onder ieder artikel kan een reactie geplaats worden. Hierbij wordt gevraagd om de benodigde gegevens zoals je naam, e-mailadres en eventuele website.  

Google analytics 

De website van BM scratch the world verzameld via Google Analytics jouw gegevens om de website te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Gegevens waar je bijvoorbeeld aan kunt denken zijn de pagina’s die jij leest, de duur van jouw websitebezoek.  

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming. 

BM scratch the world heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. BM scratch the world kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via michelle@bmscratchtheworld.com, dan verwijderen wij deze informatie. 

Externe partijen 

De gegevens die BM scratch the world ontvangt worden verwerkt en beheerd door middel van de volgende partijen. 

WordPress.com 

De website van BM scratch the world wordt gehost in wordpress.com. Gegevens die jij achterlaat op de website door middel van een reactie of het abonneren op de blog zijn op de servers van WordPress opgeslagen.  

Host pakket 

De e-mail van BM scratch the world wordt gehost bij Neostrada. Als jij contact opneemt via het contactformulier of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Neostrada.  

Cookies 

Om bezoeken aan de website van BM scratch the world te optimaliseren houdt BM scratch the world anonieme bezoekersstatistieken bij. Hiervoor worden cookies gebruikt. Daarnaast worden cookies gebruikt zodat u direct gebruik kunt maken van onze sociale media. Je kunt in de instellingen aangeven of u deze cookies wilt toestaan. Je hoeft dit slechts maar eenmalig aan te geven (tot wanneer u uw tijdelijke bestanden wist). 

Wat zijn cookies? 

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen. De daarmee verzamelde gegevens zijn niet te herleiden tot een persoon en bevatten geen persoonsgegevens. BM scratch the world anonimiseert alle IP-adressen. 

 Verschillende soorten cookies 
  •  Noodzakelijke cookies 

Dit zijn cookies die nodig zijn voor het goed functioneren van de website. Een voorbeeld is de voorkeur die jij als persoon aangeeft over het wel of niet accepteren van deze cookies. Deze cookies worden niet gedeeld met derden.  

  • Analysecookies 

Deze cookies worden gebruikt om de website en bijbehorende statistieken te analyseren waardoor de website van BM scratch the world kan worden geoptimaliseerd. Hiervoor wordt door BM scratch the world het programma Google Analytics gebruikt. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. BM scratch the world heeft hier geen invloed op. Wel heeft BM scratch the world bij Google aangegeven dat het niet is toegestaan de verkregen informatie te delen. 

  • Social media plugins 

Dit zijn cookies die door derde partijen worden geplaatst. Op de website van BM scratch the world is dit het geval door Twitter, Facebook, Instagram, Google+, Pinterest en Whatsapp. Deze cookies maken het mogelijk berichten direct te delen op deze social media. Wij hebben geen invloed op hoe deze partijen omgaan met de verkregen informatie. Voor meer informatie verwijst BM scratch the world je naar de privacy statements van deze partijen.  

Bewaartermijn 

BM scratch the world bewaard jouw gegevens voor langere tijd, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activititeiten. Tenzij BM scratch the world deze gegevens langer moet bewaren op grond van een wettelijke regeling.  

Abonnement BM scratch the world 

Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in wordpress. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Je kunt je uitschrijven wanneer je wilt via de link onderaan de e-mail of door een mail te sturen naar michelle@bmscratchtheworld.com . 

Contact via contactformulier 

Op het moment dat je contact opneemt met BM scratch the world via het contactformulier of email worden die gegevens die jij meestuurt (bijv. naam, e-mailadres, website) opgeslagen op de mailserver. Deze e-mails worden voor maximaal twee jaar bewaard. 

 Google analytics 

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics. 

 Veiligheid gegevens 

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.  

Alle persoonsgegevens die door BM scratch the world of door eerder genoemde derden worden beheerd zijn beveiligd met een wachtwoord. BM scratch the world neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies of onbevoegde toegang of ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via michelle@bmscratchtheworld.com. 

Jouw bezoek aan BM scratch the world is beveiligd door een SSL certificaat. Dit houdt in dat jouw verbinding met de website privé is. Je herkent deze beveiliging aan het slotje voor de URL.  

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door BM scratch the world.  

Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar michelle@bmscratchtheworld.com .  

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs of paspoort met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de nummers onderaan het paspoort/identiteitsbewijs en je BSN nummer onleesbaar.  

BM scratch the world streeft ernaar om binnen een week te reageren.  

 

BM scratch the world wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Wanneer je vindt dat BM scratch the world niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons  

 

Vragen 
Als je vragen en/of opmerkingen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens via de website van BM scratch the world, kun je contact opnemen via michelle@bmscratchtworld.com